За оформлението на декоративни градински площи, паркови алеи и пътеки БЕТО предлага различни по размери и форма градински бордюри.

Градинските бордюри открояват по естествен начин зелените площи от пешеходните зони и служат за отвеждане на водата и предпазване на пътеките при дъжд.

  • Бордюр висок

  • Бордюр среден

  • Бордюр нисък

  • Бордюр скосен

Категории

тел.  058 625 281
моб. тел.: 089 743 4642

e-mail адрес: office@beto.bg